Uprava

Tijela zdravstvene ustanove

 1. Upravno vijeće
 2. Ravnatelj
 3. Stručno vijeće
 4. Stručni kolegij
 5. Etičko povjerenstvo
 6. Povjerenstvo za lijekove
 7. Povjerenstvo za kvalitetu
 8. UPRAVA
  Kontakt:
  Tel. 033/722-160
  Fax. 033/721-198
  Mail: dz-virovitica.uprava@vt.t-com.hr
Ured ravnatelja
Ravnatelj:
Ivica Fotez, dr. med., spec. fiz. med. i rehab.
Zamjenik ravnatelja
Dražen Ciglar, dr med, spec. med. rada i sporta
Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo
Danijela Suhanek, mag. med. tech
Rukovoditelj ljekarničke djelatnosti
Sanja Sabolić, mag. pharm
Rukovoditelj službe/odjela za računovodstvo i financije
Grozda Jelovečki, dipl. oec.
Rukovoditelj službe/odjela za opće,pravnke,kadrovske i tehničke poslove
Jadranka Bačan, mag. admin. publ.
Voditelji ispostava:
Virovitica
Maja Teskera, mag. oec.
Pitomača
Marina Škrinjar
Slatina
Mirjana Stojčević
Orahovica
Mirjana Stojčević
Služba za opće, pravne, kadrovske i tehničke poslove , 033 801 099 ( Tel: 033/722-160)
Viši stručni savjetnik za opće, pravne i kadrovske poslove
Jadranka Bačan, mag. admin.publ.
Viši stručni savjetnik za sigurnost na radu i tehničke poslove
Viktor Ibriks, dipl.ing. sig.
Viši stručni savjetnik za kadrovske poslove i javnu nabavu
Maja Teskera, stuč. spec. oec.
Viši stručni referent
Sanela Horvat, bacc. admin. publ.
Stručni i administrativni referent/arhivar
Mirjana Stoječvić, admin
Domar- dostavljač
Robert Brozović
Čistačice
Miljak Marijanka
Lahorka Drašković
Lebinac Lovorka
Kata Gromić
Snježana Brozović
Haban Natalija
Toda Vajda
Branka Krasović
Tržić Jelena
Služba za financijsko-računovodstvene poslove ( Tel: 033/ 801-102 i 801-098) 801-103, 721-143 )
Viši stručni savjetnik za računovodstvo i financije
Grozda Jelovečki, dipl. oec.
Računovodstveni referent/kontrolor
Suzana Miklošević
Voditelj odsjeka računovodstvenih poslova
Đurđica Varga
Računovodstveni referent/financ. knjigovođa
Ivana Kizivat
Računovodstveni referent/financ. knjigovođa
Nikola Šćepanović
Viši stručni referent za obračun plaća, naknada i drugih dohodaka te poslova fakturiranja
Iva Šerepac, bacc. oec.
Viši stručni savjetnik za računovodstvo, financije plan i analizu
Nikolina Božičević, mag.oec
Administrativni radnici u ispostavi Slatina – Trg Bana Jelačića 33, Slatina (Tel. 033/551-626 ili 551-321)
Voditelj ispostave
Mirjana Stojčević,
Tehnička služba
Domar
Dražen Prebeg
Čistačice
Rajka Bato
Anica Ivančević
Marica Dudović
Zlata Mandić
Administrativni radnici u ispostavi Orahovica, Stošičevo šetalište bb (Tel: 033/ 673-320)
Voditelj ispostave
Mirjana Stojčević
Domar- ložač
Tomsilav Puljak
Čistačice
Gordana Kolert
Snježana Babac
Mirjana Vida – Zdenci
Pralja
Božica Posavac
Osoba za zaštitu osobnih podataka i Prava na pristup informacijama
Jadranka Bačan, mag. admin. publ. mail: osobni.podaci@dom-zdravlja-vpz.hr kontakt: 033 721 127
Povjerenik za etiku
Viktor Ibriks, mag. ing. sec., mail: viktor.ibriks@dom-zdravlja-vpz.hr kontakt: 033 801 099

Tijela zdravstvene ustanove

 1. Upravno vijeće
 2. Ravnatelj
 3. Stručno vijeće
 4. Stručni kolegij
 5. Etičko povjerenstvo
 6. Povjerenstvo za lijekove
 7. Povjerenstvo za kvalitetu
 8. UPRAVA
  Kontakt:
  Tel. 033/722-160
  Fax. 033/721-198
  Mail: dz-virovitica.uprava@vt.t-com.hr

Ured ravnatelja:

Ravnatelj:Ivica Fotez, dr. med., spec. fiz. med. i rehab.
Zamjenik ravnateljaDražen Ciglar, dr med, spec. med. rada i sporta
Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo
Rukovoditelj ljekarničke djelatnosti
Višnja Kajzer, bacc med. tech
Sanja Sabolić, mag. pharm
Rukovoditelj odjela za opće, pravne, kadrovske i teh. posloveJasna Mandić, dipl. oec.

Voditelji ispostava:

ViroviticaJadranka Bačan , struč. spec. publ.adm.
PitomačaZoran Turnaj, dent .tech.
SlatinaMirjana Stojčević
OrahovicaMirjana Stojčević,

Službe:

Služba za opće, pravne, kadrovske  i tehničke poslove , 033 801 099 ( Tel: 033/722-160)

Viši stručni savjetnik za opće poslove i javnu nabavuJasna Mandić, dipl.oec
Viši stručni savjetnik za opće, pravne i kadrovske posloveJadranka Bačan  upr. iur., struč. spec. adm.publ
Viši stručni savjetnik za sigurnost na radu i tehničke posloveCapan Zdenko, dipl.ing. sig.
Viši stručni savjetnik za kadrovske poslove i javnu nabavu Maja Teskera, stuč. spec. oec.
Domar- dostavljačRobert Brozović
ČistačiceMiljak Marijanka
 Lahorka Drašković
 Mirjana Kapetinić
 Lebinac Lovorka
 Kata Gromić
 Snježana Brozović
 Haban Natalija
 Toda Vajda
 Branka Krasović
 Tržić Jelena

Služba za financijsko-računovodstvene poslove ( Tel: 033/ 801-102 i 801-098) 800-103, 721-143 )

Viši stručni savjetnik za računovodstvo i financijeGrozda Jelovečki, dipl. oec.

Računovodstveni referent/kontrolor

Računovodstveni referent/kontrolor II

Suzana Miklošević

Đurđica Varga

Računovodstveni referent/financ. knjigovođaMarija Berlančić
Nikola Šćepanović
Računovodstveni referent/blagajnik/fin. knjgovođa
Stručni referent/fakturista
Đurđa  Bajivić
Vlahek Željka
Računovodstveni referent/fakturistaIvana Kizivat
  

Administrativni radnici u ispostavi Slatina – Trg Bana Jelačića 33, Slatina (Tel. 033/551-626 ili 551-321)

Voditelj ispostaveMirjana Stojčević,
  
Tehnička služba 
DomarDražen Prebeg
ČistačiceVeronika Zdelar
 Anica Ivančević
 Marica Dudović
 Zlata Mandić
 Rajka Bato

 

Administrativni radnici u ispostavi Orahovica, Stošičevo šetalište bb (Tel: 033/ 673-320)

Voditelj IspostaveMirjana Stojčević
Domar- ložačTomsilav Puljak
Čistačice 
 Gordana Kolert
 Snježana Babac
 Mirjana Vida – Zdenci
PraljaBožica Posavac