O nama

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije (u daljnjem tekstu: Dom zdravlja) je zdravstvena ustanova za pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu određenog područja u sklopu zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini.

Dom zdravlja osnovan je Zaključkom Županijskog poglavarstva Virovitičko-podravske županije o spajanju Doma zdravlja Orahovice iz Orahovice, Stošičevo šetalište bb, Doma zdravlja Slatina iz Slatine, Bana Jelačića 33 i Doma zdravlja Virovitica iz Virovitice, Lj. Gaja 21. ( Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije br. 2/03.) i upisan je u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru. Osnivač Doma zdravlja je Virovitičko-podravska županija.

Odlukom Skupštine Virovitičko-podravske županije o pripajanju Ljekarne Virovitičko-podravske županije Domu zdravlja Virovitičko-podravske županije od 14. prosinca 2006. godine ( Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije br. 6/06.) pripojena je Domu zdravlja Ljekarna Virovitičko – podravske županije, te od 01. travnja 2008. godine posluje u sastavu Doma zdravlja.

Sjedište Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije je u Virovitici, a radi lakšeg, bržeg i kvalitetnijeg rada raspodijeljen je na ispostave Virovitica, Pitomača, Slatina i Orahovica.

Dom zdravlja u svom sastavu a u skladu sa osnovnom mrežom zdravstvene djelatnosti ima opću/obiteljsku medicinu, stomatološku zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu zaštitu žena, dojenčadi i predškolske djece i starijih osoba, patronažnu zdravstvenu zaštitu, hitnu medicinsku pomoć, laboratorijsku, sanitetski prijevoz, ljekarničku djelatnost, te u okviru specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i dijagnostike obavlja ortodonciju , radiološku, ultrazvučnu i oftalmološku dijagnostiku.

Dio djelatnosti Doma zdravlja obavljaju se putem privatne prakse odnosno davanjem u zakup dijelova domova zdravlja ( opća/obiteljska medicina, stomatologija, medicina rada, zdravstvena zaštita žena, zubotehnički laboratorij).

Natječaji

Objavljeno: 13. rujna 2022.
Status: Aktivan
ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA – PRIPRVNIK/VOLONTER
Objavljeno: 13. rujna 2022.
Status: Aktivan
ODLUKA O IZBORU KANDIATA ZA PRIP. STAŽ/VOLONTERA BACC. PHYSIOTH
Objavljeno: 13. rujna 2022.
Status: Aktivan
NATJEČAJ ZA PRIJEM DOKTORA MEDICINE
Objavljeno: 16. kolovoza 2022.
Status: Aktivan
NATJEAČJ ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA-VOLONTERA
Objavljeno: 13. srpnja 2022.
Status: Aktivan
ODLUKA O IZBORU KANDIDTA ZA PRIPRAVNIČKI STAŽ FIZIOTERAPEUT/PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE