Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZZC

Dom zdravlja Zagreb – Centar je iz Europskog socijalnog fonda osigurao projekt ‘Specijalističko usavršavanje doktora medicine’ u vrijednosti 11.840.658,00 kuna

100% BESPOVRATNIH SREDSTAVA

U okviru projekta “Specijalističko usavršavanje doktora medicine” Dom zdravlja Zagreb-Centar, kao prihvatljivi prijavitelj, osigurao je 100 % bespovratnih sredstava u iznosu 11.840.658,00 kuna za specijalističko usavršavanje doktora medicine.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 09. veljače 2018., a potpisnici ovog trilateralnog ugovora su ministar zdravstva, prof. dr. sc. Milan Kujundžić dr. med.,, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, g. Ante Lončar, dipl. iur., te ravnateljica Doma zdravlja Zagreb-Centar, Doc.dr.sc. Antonija Balenović, dr. med.

EU SOCIJALNI FOND

Ovim projektom se stvaraju pretpostavke za popunjavanje svih nepopunjenih timova ili timova bez nositelja, te dijelom popunjavanje timova nakon odlaska liječnika u mirovinu.
Riječ je o financijskim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Prioritetne osi 2 (Socijalno uključivanje), Investicijski prioriteti 9.iv. (Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa), Specifičnog cilja 9.iv.1. (Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja) Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” za razdoblje 2014.-2020.godine

Europski strukturni i investicijski fondovi

 

16 SPECIJALISTIČKIH USAVRŠAVANJA

Razdoblje provedbe projekta je od 2017. do 2023.

Iz ovog projekta će se financirati ukupno 16 specijalističkih usavršavanja na području Doma zdravlja Zagreb-Centar. Od toga je 10 specijalističkih usavršavanja iz obiteljske medicine, 4 iz pedijatrije, te 2 iz ginekologije i opstetricije.
Svrha projekta je svim stanovnicima s područja Doma zdravlja Zagreb-Centar osigurati kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini.

EU SOCIJALNI FOND

Kontakt osoba za više informacija o projektu:
Tomislava Tolić, dipl.oec. – stručni suradnik za financijska pitanja
telefon: +385 (0)1 4897 603
e-pošta: ravnateljstvo@dzz-centar.hr