ODLUKA O IZBORU

ODLUKA O IZORU KANDITATA – PRIPRAVNIK DENT. TEH.

Odluka o izboru kandidata dr med dent.

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA DR MED DENT.

DOLUKA O IZBORU KANDIDATA -MED. SESTRA/TEHNIČAR

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA-PRIRPAVNIKA -BACC. PHYSIOTH – FIZIOTER. TEHNIČAR

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA PRIPRAVNIK DENTALNI ASISTENT

Odluka o poništenju Odluke o izboru kandidata

ODLUKA O IZBORU – VIŠI STRUČNI REFERENT

ODLUKA O IZBORU PRIPRAVNIKA