Objavljeno: 30. prosinca 2022.
Procedura blagajničkog poslovanja
Objavljeno: 5. listopada 2022.
Pravilnik o ostvarivanju i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda
Objavljeno: 3. ožujka 2022.
Procedura naplate prihoda
Objavljeno: 18. siječnja 2022.
Procedura blagajničkog poslovanja
Objavljeno: 29. lipnja 2020.
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Objavljeno: 15. lipnja 2020.
Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja