Objavljeno: 3. ožujka 2022.
Procedura naplate prihoda 3-2022
Objavljeno: 18. siječnja 2022.
Procedura blagajničkog poslovanja
Objavljeno: 23. listopada 2020.
Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda
Objavljeno: 29. lipnja 2020.
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Objavljeno: 15. lipnja 2020.
Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja
Objavljeno: 25. svibnja 2020.
Procedura raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu doma zdravlja